Warsztaty podsumowujące projekt „Ocalmy od zapomnienia”

mazowsze
Projekt „Ocalmy od zapomnienia”,
realizowany w ramach zadania publicznego
Zarządu Województwa Mazowieckiego
pt. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego”
zadanie 6 „To także nasze dziedzictwo”.

To już ostatni i bardzo etap realizacji naszego projektu. Warsztaty prowadziła Pani etnograf dr Irena Borowy z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

Spotkanie rozpoczęliśmy podsumowaniem zrealizowanych dwu poprzednich warsztatów: garncarskiego i kulinarnego.