Warsztaty kulinarne w ramach projektu pt. „Ocalmy od zapomnienia”

mazowsze
Projekt „Ocalmy od zapomnienia”,
realizowany w ramach zadania publicznego
Zarządu Województwa Mazowieckiego
pt. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego”
zadanie 6 „To także nasze dziedzictwo”.

Mazowieckie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej zrealizowało warsztaty kulinarne, zaplanowane w ramach projektu pt. „Ocalmy od zapomnienia”.

Warsztaty odbyły się 25 października 2016r we Dworze Mościbrody, na szlaku kulinarnym „Micha Szlachecka”. Rozpoczęły się spotkaniem z Panią Małgorzatą Borkowską, właścicielką restauracji, która opowiedziała nam o zarówno o szlaku jak i samym dworze.