Ocalmy od zapomnienia

mazowsze
Projekt „Ocalmy od zapomnienia”,
realizowany w ramach zadania publicznego
Zarządu Województwa Mazowieckiego
pt. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego”
zadanie 6 „To także nasze dziedzictwo”.

„Ocalmy od zapomnienia”, to tytuł projektu realizowanego przez nasze stowarzyszenie, finansowanego w ramach zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016r
w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego” zadanie 6 „To także nasze dziedzictwo”.